FAQ onderhoud van uw cv-ketel

Alles wat u moet weten over het onderhoud van uw gas- of olieketel

maintenance

Wanneer gaat mijn contract van start?

Uw HomeServe onderhoudscontract gaat in op de dag dat u telefonisch of via internet onderschrijft. U hebt een herroepingstermijn van 28 dagen. 

Ongeveer 15 dagen na uw onderschrijving nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het onderhoud van uw ketel. Voortaan kunt u ons in geval van onvoorziene omstandigheden bellen: wij zullen u helpen een vakman te vinden die u kunt vertrouwen.

Wanneer wordt mijn ketel onderhouden?

Uw afspraak is gepland in functie van uw laatste onderhoud. Een onderhoudsbeurt wordt elk jaar uitgevoerd voor een mazoutketel en elke twee jaar voor een gasketel. Het duurt ongeveer 2 maanden om een onderhoud te plannen.

Bijvoorbeeld: uw laatste onderhoudsbeurt werd uitgevoerd op 31/07/2020, dus uw volgende onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd tegen 31/07/2021 voor een mazoutketel of tegen 31/07/2022 voor een gasketel. Wij beginnen met de organisatie van dit onderhoud 2 maanden ervoor, d.w.z. vanaf 31/05/2022.

Gaat u verhuizen? Neem contact met ons op en wij zullen zien of een kortere periode kan worden overwogen.

Wat is de duur van mijn contract?

Als uw ketel op mazout werkt, is uw contract een jaarcontract.

Als u een gasketel hebt, is uw contract tweejaarlijks en moet het om de twee jaar worden vernieuwd. 

Weet dat u ons vanaf nu, in geval van onvoorziene omstandigheden, kunt bellen: wij helpen u een vakman te vinden die u kunt vertrouwen.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

U kunt uw contract op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door ons een eenvoudig verzoek per post te sturen.

Als er al onderhoud voor de lopende Onderhoudsperiode is uitgevoerd, bent u aansprakelijk voor het saldo van de maandbedragen die nog verschuldigd zijn tot het einde van die periode.

Anders: wij verbinden ons ertoe u de reeds betaalde maandelijkse bedragen terug te betalen vanaf het begin van de lopende Onderhoudsperiode tot het einde van het Contract, met aftrek van de administratieve kost van € 50,00 (BTW 6% incl.) of € 57,08 (incl. 21% BTW)

Onderhoud:

Mijn verwarmingsketel is kapot, kan ik contact met u opnemen?

Wij regelen het verplichte jaarlijkse of tweejaarlijks onderhoud voor u. Bij pech hebben wij een oplossing voor u: wij brengen u in contact met een van onze vertrouwde professionals.

Hoe betaal ik mijn HomeServe onderhoudscontract?

Uw onderhoudscontract is betaalbaar via domiciliëring (automatische incasso). Het voordeel voor u: u kunt maandelijks betalen en dus uw premie gespreid betalen.

Extra voordeel: je ontvangt je betalingsschema, je weet vooraf de data en bedragen die worden opgenomen. Wij zetten het gratis voor je in, dus geen extra kosten.

Het is eenvoudig: zodra de machtiging voor domiciliëring is teruggestuurd, hoeft u niets meer te doen: uw rekening wordt rechtstreeks gedebiteerd. Natuurlijk, zodra uw afspraak is geregeld, sturen wij u uw factuur.

Dekt mijn contract alle onderhoudskosten?

Het contract dekt het onderhoud van de ketel tot het bedrag vermeld in uw bijzondere voorwaarden. Dit pakket houdt rekening met de kosten van conventioneel onderhoud. In het geval dat de onderhoudskosten dit plafond overschrijden, zal onze professional u een voorstel doen, die de schatting vóór het onderhoud zal valideren.

Een vraag over onze diensten of een van onze bijstandscontracten?
Contacteer ons